Aktuellt på Högalid

Hälsodag

Ett väl tilltaget program av aktiviteter skapar förutsättningar för en bra dag i hälsans tecken. Denna snöklädda dag…erbjöd bland […]

Friskvårdsdag

Åter igen fylldes Högalid av deltagare till vår populära friskvårdsdag. På schemat stod innebandy eller drama, god mat och […]

Brandsäkerhet

För att ytterligare säkra upp våra boendes trygghet var brandkåren från Kalmar ute och informerade.