• Jag vill anmäla mig till följande kurs(er) läsåret 2017-2018:

  Rangordna alternativen genom att numrera 1, 2, 3 och så vidare på allmänna och särskilda kurser.
  Korta kurser markeras genom att klicka i respektive kursruta under rubriken till höger.
 • Allmänna kurser

 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Särskilda kurser

 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Korta kurser

 • Att tänka på!

 • Ansökan till Baskurs - för dig med lindrig utvecklingsstörning görs via kurssidan eller direktlänk.

  Ansökan till Nyckelkurs - långvarig smärta kan enbart göras via Nyckelns kurscenter. Se www.1177.se.
 • Personuppgifter:

 • Närmast anhörig:

 • Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 8 maj 2017 och behandlas först när den är komplett. Även efter detta datum tar vi in deltagare till kurser om det fortfarande finns lediga platser.
 • Skicka med följande uppgifter:
  • Kopior på skolbetyg
  • Personbevis (kan beställas på www.skatteverket.se)
  • En kortfattad beskrivning av dig själv och varför du söker till skolan
  • Allmänna upplysningar som du tycker kan vara bra för oss att veta som sjukdomar och/eller matavvikelser
 • Val för Allmänna kurser:

  Dina val ligger till grund för skolans planering av lärare och lokaler. Du kan naturligtvis förändra dina val vid kursstart. Sätt "1" för det tillval du i första hand önskar och därefter "2" i andra hand och så vidare. Behörigheter kan väljas av dig som söker till en allmän kurs.
 • Behörigheter

 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Vänligen ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Tillval:

  Vi kan erbjuda ett antal tillval under läsåret. Vid kursstart tar vi in anmälningar. En förutsättning för att genomföra dem är att grupperna blir tillräckligt stora. Här är några exempel på tillval vi hade föregående läsår: ensemblespel, fysiska aktiviteter, skrivande, körsång, gitarrspel, bild och form, drama och IT.
 • Referens vi kan kontakta:


  Ange en person som känner dig väl som t ex tidigare lärare, arbetsgivare eller från klubb/förening.
 • Bifoga filer:

  OBS! Namnen på filerna du laddar upp får ej innehålla Å, Ä, Ö, mellanrum eller specialtecken.