GDPR – personuppgifter

Här kommer vi att redovisa hur Högalid framöver hanterar personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL).