Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier. Du som har läs- och skrivsvårigheter och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval. Under inriktningstiden finns möjlighet till extra hjälp och stöd. Du väljer tillval som exempelvis fysisk aktivitet, yoga, innebandy, bild och form, körsång, skrivande, gitarr eller IT.  (se Studiemål)

För mer information, kontakta kursansvariga: Yvonne Wolski och Erik Sellgren