Kursprofil/inriktning

Kursen vänder sig till Dig som vill pröva dina möjligheter till fortsatta studier med fokus på grundskolenivå. Vi anpassar schemat så att du även har möjlighet att ämnesvis studera på gymnasienivå. Vi lägger stor vikt vid studieteknik och studieplanering. Dina behov och förkunskaper bestämmer såväl innehåll som studietakt och studienivå. Du kan börja kursen antingen höstterminen 2017 eller vårterminen 2018. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Svenska, engelska, matematik, samhällsorientering, estetisk verksamhet i olika tekniker samt grundläggande IT. Temablock såsom hälsa, livskunskap, arbetsmarknadsinriktning och vardagsekonomi. Du har också möjlighet att välja tillval.

Mer information

För mer information, kontakta kursansvarig: Camilla Slöjdare eller Staffan Saxin

Du kan också läsa om Grund- och gymnasienivå på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.