Ansökan knapp Ansökan knapp

Hästinriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din grundläggande behörighet till vidare studier, samtidigt som du fördjupar ett hästintresse.

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Ansökan: 8 maj 2017
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier, samtidigt som du fördjupar ett hästintresse i samarbete med ridanläggningar i området. Det finns möjlighet att erhålla ett formellt hästskötardiplom efter avklarad kurs och examination.

Du som har läs- och skrivsvårigheter och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd. Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Du läser 6 timmar hästkunskap i veckan. Ett pass är ridning och resterande teori eller praktik. Halva din ridkostnad står skolan för. Kursen är riktad mot en hästskötarexamen. Om du uppnår tillräckliga kunskaper så skapas möjlighet att avlägga prov på lämpligt naturbruksgymnasium. Provkostnaden står du själv för.

Du som har läs- och skrivsvårigheter och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd. Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval.
Under inriktningstiden finns möjlighet till extra hjälp och stöd.

Tillval:
Fysisk aktivitet, yoga, innebandy, bild och form, körsång, skrivande, gitarr och IT. (se Studiemål)

För mer information, kontakta kursansvarig: Eva Åfors