Högskoleförberedande

Fokusera intensivt på formellt skrivande och förberedelser inför högskoleprov och studier på högskola eller universitet.

Snabbfakta

Kursstart: 20 augusti 2018
Ansökan: 8 maj 2018
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

Kursprofil/inriktning

En kurs för dig som vill förbereda dig för högskolestudier. Du övar inför och genomför högskoleprov, arbetar med studieteknik och lär dig skriva rapporter för att bli redo för högskola eller universitet.

Kursinnehåll

Den allmänna kursen Högskoleförberedande är till för att lägga grunden till högre studier. I kursen ingår bland annat studieteknik, att skriva texter enligt uppsatsmall, att arbeta för att få ett bättre resultat på högskoleprovet och att orientera sig kring högskolans utbud.

Utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med målsättningen att uppnå grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter som eventuellt behövs vid ansökan till högskolan. Det finns också möjlighet till ett eller flera tillval på ditt personliga schema.

För mer information, kontakta kursansvarig: Christine Fransén

Avslutning 2015 007