Kursprofil/inriktning

Vi pratar om vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och allmänbildning. Kursen Svenska som andraspråk är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden. Frivilliga språktester kan göras på skolan för bedömning enligt SWEDEX-nivåer.

Undervisningen sker ofta i teman och i mindre grupper.
På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål. Du jobbar i egen takt efter egen utbildningsplan.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, friskvård, musik samt bild och form. Svenskan är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Språket tränas vidare genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter.

Kursen strävar efter att göra deltagaren till en mer van datoranvändare. Undervisningen sker ofta i teman och i mindre grupper. I kursen ingår också studiebesök och kulturella aktiviteter.

Mer information

För mer information, kontakta kursansvarig: Christine Hansen

 

Länkar

Information SWEDEX
Mobilearn guide till det svenska samhället

Du kan också läsa om Svenska som andraspråk på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.