För dig…

– med lindrig utvecklingsstörning
– som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig
– som vill vara med och påverka din fritid

Kursprofil

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som du själv är med och påverkar. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar trygghet och ger dig en bra möjlighet att utvecklas, lära dig mer och bli mer självständig. Du har möjlighet att studera i tre år.
På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Studierna bedrivs oftast i temaform.
Följande ämnen kan ingå: svenska, matematik, engelska, samhällsorientering, musik, hälsa, vardagskunskap, It, drama, fysisk aktivitet samt bild och form. Praktik ingår alla tre åren. Du har möjlighet att välja inriktning såsom musik eller bild & form.

Ytterligare information:

Kontakta skolans expedition, tfn 0480-844 80.
Fritidsassistenternas mobil: 070 277 80 69 eller 070 645 87 96
Mejl: baskursen@hogalid.nu