Kursinnehåll

Studierna bedrivs oftast i temaform.
I kursen ingår svenska, matematik, engelska, samhällsorientering, musik, data, drama, hälsa, vardagskunskap, rörelseträning samt bild och form.
Praktik ingår alla tre åren.

Första året

Grundkurs – Förutom ämnesstudier arbetar vi bland annat med temat ”Självinsikt -att förstå sin funktionsnedsättning”.

 

Andra året

Påbyggnadskurs – nya ämnen tillkommer.

Tredje året

Vidarekurs – läsåret innehåller mer praktik inriktad mot framtida sysselsättning och boende.

Kursen är 3-årig eftersom vi betraktar utbildningen som en förberedelse till ett mer aktivt och meningsfullt liv efter skolan. Kursen är uppbyggd på följande moment för att skapa en trygg och utvecklande situation: undervisning, boende samt fritidsaktiviteter med stöd av fritidsassistenter.