Ansökan knapp Ansökan knapp

Boendeassistent

För dig…..
• Som vill arbeta på anpassat/stödjande boende
• Som vill utveckla din förmåga och dina färdigheter för att arbeta med människor
• Som vill ha ett professionellt förhållningssätt i ditt bemötande

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Ansökan: 8 maj 2017
Inträdeskrav: Grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge dig verktyg att arbeta med i ditt yrkesutövande såsom samtalsmetodik, men också att öka din självkännedom och på så vis få ett professionellt förhållningssätt i din yrkesroll. Kursen ger dig vetenskapliga perspektiv på processer i relationer samt grundläggande kompetens för att arbeta i olika typer av anpassade boenden. Som kursdeltagare på en folkhögskola har du stor möjlighet att påverka dina studier, här möts människor med mycket skilda bakgrunder och mål.

Dina teoretiska studier kommer att varvas med möjlighet till praktisk tillämpning. Tidigt i kursen kommer du att få genomföra en veckas auskultation på ett boende. Därför är det viktigt att du anger vilken form av boende du är mest intresserad av när du söker kursen. Dessutom kommer det att ingå fyra veckors LiA (Lärande i Arbete), under vårterminen. Du ansvarar själv för att ordna din LiA-plats, men självklart får du stöd i processen. Förutom dina lärare kommer du att få ta del av inbjuden spetskompetens. Du kommer också att möta olika verksamheter/aktörer i samhället och få grundläggande kunskaper om hur dessa fungerar. Under 8 veckor av din studietid kommer du få möjlighet att fördjupa dig inom vald specialinriktning.

Studierna kommer att innehålla både teoretiska och praktiska delar. Exempel på teoretiska delar är ”Relationer”, ”Kris och utveckling”, ”Konflikthantering”, ”Samtalsmetodik” samt ”Lagar och texter”. Exempel på praktiska delar är ”HLR”, ”Grunder i matlagning” och ”Mental träning”. Observera att detta är ett urval av vad du kommer att möta under kursens gång.

Antagningsvillkor

Du är välkommen att ansöka till kursen senast den 8 maj 2017 om du har fyllt 18 år och har lägst grundskola år 9 eller motsvarande. Det är en merit om du har arbetslivserfarenhet.

Glöm inte att bifoga ett personligt brev tillsammans med ansökan! I det personliga brevet gör du en presentation av dig själv och talar om varför du sökt kursen. Du ska också här ange vilken typ av boende som du är mest intresserad av (HVB – ensamkommande, HVB – barn och ungdomar, Boende enligt LSS).  Vi kommer sedan att kontakta dig och dina referenser.

 

Mer information

Vill du ha mer information eller behöver du fråga något gällande kursen?

Skicka ett mejl till kursansvariga Stefan Lundbäck eller Ing-Mari Frösemo.