Ansökan knapp Ansökan knapp

Butikssäljare

Kursens syfte är att öka och utveckla din kunskap om service och försäljning i olika säljsammanhang främst inom detaljhandel, men även lämpligt för serviceföretag.

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Ansökan: 8 maj 2017
Inträdeskrav: Grundskola år 9 eller motsvarande
Ansökningsträffar: Ja
CSN-berättigad: Ja

Kursprofil/inriktning

Kursens syfte är att öka och utveckla din kunskap om service och försäljning i olika säljsammanhang främst inom detaljhandel men även lämpligt för serviceföretag. Fokus läggs på det faktiska mötet med kunden. Som kursdeltagare har du stor möjlighet att påverka innehållet i kursen. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Försäljning och service, personlig utveckling och muntlig framställning, arbetsmarknaden inom området, butikskommunikation, ekonomi, e-handel, IT, arbetsmiljö och säkerhet, språk, caféprojekt samt samarbete med lokala butiker och centrumledare vid t.ex. mässor eller liknande events. Utöver detta tillkommer LIA (Lärande I Arbete), två perioder under läsåret. Det kan förekomma kvälls- och helgprojekt.

Antagningsvillkor

Att du har viljan att möta människor och intresse för handel/försäljning.
Att du har personlig lämplighet och positiv inställning till yrkesrollen.
Att du har eller kan utveckla en god kommunikativ förmåga.
Att du har motivation, samarbetsförmåga och drivkraft.

Lägst grundskola eller motsvarande.

Skicka oss ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av service och handel samt dina mål och drivkrafter jämte ansökningsbilaga och kopior på betyg.

Du som söker kommer att bli kallad till en antagningsträff där du:
– blir intervjuad i grupp med flera sökande.
– presenterar dig själv inför kursansvarig och övriga i gruppen.
– tillsammans i mindre grupper löser en praktisk uppgift.

Gruppintervjer förekommer någon gång under maj månad: Du får såklart besked om dag och tid för din gruppintervju.

För mer information, kontakta kursansvarig: Staffan Saxin

För dig…

  • som professionellt vill arbeta med handel, service och försäljning
  • som har intresse av att bemöta kunder på ett personligt och säljande sätt