Ansökan knapp Ansökan knapp

Butikssäljare / Mer kursinfo

Kursens syfte är att öka och utveckla din kunskap om service och försäljning i olika säljsammanhang främst inom detaljhandel, men även lämpligt för serviceföretag.

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Ansökan: 8 maj 2017
Inträdeskrav: Grundskola år 9 eller motsvarande
Ansökningsträffar: Ja
CSN-berättigad: Ja

Kursplan för Butikssäljare

Mål:

  • Att öka och utveckla din kunskap om service och försäljning i olika säljsammanhang såsom detaljhandel och serviceföretag. Fokus riktas mot det faktiska mötet med kunden.
  • Att skapa/öka kontakter inom branschen.
  • Att genom ökad kunskap stärka självbilden.
  • Att ge förutsättningar till ett stort nätverk inom handeln i Kalmarregionen.

Genomförande:

Kursen genomförs på skolan, men med 2 LIA-perioder på plats i butik. Varje deltagare ansvarar för att på egen hand söka upp och kontakta lämplig LIA-plats. Hälsa och fysisk aktivitet är en del av kursen vilket bland annat märks då vi har fysisk aktivitet som en obligatorisk del av kursen. Det förekommer kvälls- och helgarbete som obligatoriska moment.

Omdöme/intyg:
Efter avslutad kurs får du ett personligt omdöme där din lämplighet för arbete inom handel och service bedöms. Dina handledare på kursen sätter gemensamt detta omdöme.

Kurslängd:
Kursen omfattar 35 veckor, heltidsstudier.

Deltagarinflytande:
Folkhögskolan lägger stor vikt vid deltagarnas egna erfarenheter. Tillsammans med övriga kursdeltagare har du möjlighet att påverka delar av innehållet i kursen. Varje individ skall få möjlighet att utvecklas från sin nivå samtidigt som man drar nytta av samverkan med andra. De sociala aspekterna och gruppens gemensamma intresse påverkar dina studier.

Innehåll:

Försäljning och service
– Handel som arbetsplats
– Personlig försäljning
– Muntlig framställning
– Butikskommunikation
– Samarbete med centrumledare
och butiker i regionen
Personlig utveckling
– Att marknadsföra sig själv
– Muntlig framställning
– CV/personligt brev
Arbetsmarknad
– Aktuella aktörer i branschen
– Studiebesök
– Gästföreläsningar
Butikskommunikation
– Färg och form
– Skyltning
Ekonomi
– Affärsidé
– Inköpsprocess
– Ekonomisk planering
LIA
– Lärande I Arbete i två perioder,
totalt 8 veckor, under läsåret.
IT
– Kommunikation
– Microsoft Office
– E-handel
Arbetsmiljö och säkerhet
– Att arbeta inom handels
– Fysisk, psykisk och social
– Fysisk aktivitet
– L-ABC
– HLR
Språk
– Engelska