Under läsåret ingår det totalt 8 veckors LiA. Veckorna är indelade i 2 perioder, en på hösten och en på våren. Det är deltagaren själv som söker upp, kontaktar och bokar sin LiA-plats. Som en del av kursen ingår att skriva CV, presentera sig själv och kontakta rätt personer inom handeln.

Du som deltagare får fritt välja bransch efter ditt intresse och du har möjlighet att fritt välja region. Detta kan vara din framtida arbetsplats!

butik2