Du får ett personligt omdöme efter avslutad kurs, där din lämplighet för arbete inom handel och service bedöms.
Dina handledare på utbildningen sätter gemensamt detta omdöme.
Du får också en sammanställning av större projektarbeten, kursinnehåll, studiebesök och studieresor.

Vi har 5 kriterier:

1.  Lämplighet för ett yrke inom handels- och servicebranschen
2.  Samarbetsförmåga
3.  Initiativförmåga
4.  Förmåga till kunskapsinhämtning och analys
5.  Intresse och engagemang

Vi använder oss av följande benämningar: god insats, mycket god insats eller utmärkt insats.
Du får också en skriftlig personlig referens på ditt intyg.