Ansökan knapp Ansökan knapp

Musik på scen

Kursen ger dig möjlighet att pröva dina förmågor på scenen och att utvecklas tillsammans med andra i sceniska musikprojekt. Vår ambition är att du efter avslutad kurs har skaffat dig säkerhet och förmåga att fungera som ledare i olika musikaliska sammanhang. Finn din egen väg till att bli yrkesutövande pedagog och/eller artist.

Snabbfakta

Kursstart: 21 augusti 2017
Ansökan: 8 maj 2017
Antagningsträffar: Ja
CSN-berättigad: Ja

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att pröva dina förmågor på scenen och att utvecklas tillsammans med andra i sceniska musikprojekt. Vår ambition är att du efter avslutad kurs har skaffat dig säkerhet och förmåga att fungera som ledare i olika musikaliska sammanhang. Finn din egen väg till att bli yrkesutövande pedagog och/eller artist.

Kursen är inte direkt förberedande för musikhögskola. Du kan dock med handledning få information om vad du behöver för att studera vidare. Även om du inte förbereder dig direkt för specifika ansökningsprov till en musikhögskola, ger vår kurs dig värdefulla kunskaper för livet och/eller fortsatta studier. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Musikprojekt, ensemblespel, gruppledning, instrumenthandledning, musikteori, kultur & samhälle samt drama.

För dig…

  • som är engagerad i musicerande och har musiken som ett stort intresse
  • som vill väva ihop musicerandets konstnärliga, pedagogiska och administrativa del
  • som vill söka en väg till ett yrke med musik som inriktning
  • som har lämnat gymnasiet

För mer information, kontakta kursansvarig: Thomas Hertzman

Mu på scen bildspel

Antagningsvillkor

Du skall ha engagemang i din kulturutövning. Erfarenhet av att ha arbetat projektinriktat och i grupp är en merit. Till ansökan skriver du ett personligt presentationsbrev. Du ska vara klar med dina gymnasiestudier, men även andra intresserade är välkomna att söka.

Kolla även på: Facebook

Du kan också läsa om Musik på scen på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.