Sång & vokalgrupp
distans 50%

Kursen vänder sig till dig som redan gått årskurs 1 och vill fördjupa dina kunskaper ytterligare.  Efter genomförd åk 1 kan du välja att söka åk 2, som är på heltid, eller denna kurs som är en distanskurs på 50%. Kurslängd är 19 veckor. Antagning sker både höst och vårttermin: 21/8-22/12 2017 och 8/1-1/6 2018.

Kursens uppgifter kräver 20 timmars arbete per vecka och innebär egen övning med redovisningar i form av filminspelningar samt skriftliga reflektioner. Varje delmoment är 2 veckors arbete. Återkoppling via skrift eller film ges vid redovisningar. Stor del av arbetet görs i en webbaserad digital plattform.

Kursprofil/inriktning

I kursen Sång & vokalgrupp distans 50% utgår vi från Jo Estills sångteknik och provar de 6 olika röstkvalitéerna där varje kvalité är ett delmoment. Kursen har även en inledande uppgift samt en avslutande uppgift. Totalt innehåller kursen 9 delmoment på 19 veckor.

För dig…

  • som avslutat Sång & vokalgrupp åk 1
  • som vill sjunga halvtid på distans i en termin
  • som vill utveckla din röst på egen hand utifrån Jo Estills sångteknik

Mer info om sångteknik enligt Jo Estill: https://www.estillvoice.com

Antagningsvillkor

Skicka oss ett personligt brev där du beskriver dina musikaliska erfarenheter och mål tillsammans med skolans ansökan.

För mer information gällande kursen, kontakta kursansvarig:
Anna Brewitz

hogalidsfestivalen-99

Du kan också läsa om Sång & vokalgrupp på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.