Kurstider/antagning

Kurstider och lov läsåret 2017/2018

Hösttermin: 21/8-22/12 2017
Vårtermin: 8/1-25/5 2018

Lov: vecka 44 2017 samt vecka 8 och 14 2018

Kurstider och lov läsåret 2018/2019

Hösttermin: 20/8-21/12 2018
Vårtermin: 7/1-31/5 2019

LOV: vecka 44 2018 samt vecka 8 och 17 2019

Antagning

Ansökan är öppen under hela året. På allmän kurs ställs inga formella antagningskrav, men för att tillgodogöra dig studierna på allmän kurs motsvarande gymnasienivå bör du ha betyg från åk 9. (Sv, Eng och Ma). Varje ansökan som kommer till skolan registreras. Efter att kursansvarig lärare på respektive kurs studerat ansökningarna kallas den sökande i de flesta fall till intervju eller antagningsträff.

Antagningsbesked skickas via post. Med beskedet följer en svarsblankett där den sökande får bekräfta om hon/han/hen vill ha platsen. Rutinerna för antagningsprocessen skiljer sig något åt mellan kurserna. Se vad som gäller för den kurs du sökt under respektive kurssida.