Avslutning 2019

I sommarlikt väder tog deltagarna avsked från såväl klasskompisar, personal och Högalid… i alla fall fysiskt!
Personalen tackar för detta läsår och hälsar både nya och gamla deltagare välkomna tillbaks till hösten.