Baskursen på studieresa

Baskursens årliga studieresa gick denna gång till västkusten och Göteborg.
Utöver Universeum, Naturhistoriska museét och centrumbesök gjordes det även en båttur ut i skärgården.