Brandsäkerhet

För att ytterligare säkra upp våra boendes trygghet var brandkåren från Kalmar ute och informerade.