Concept Delectus på Högalid

Skolans mångåriga samarbete med Delectus utmynnar varje år i att föreningen kommer till oss och föreläser om sin verksamhet. 
Concept Delectus betyder
alternativt vägsjäl/vägval och på deras hemsida finner man följande:
Föreningens syfte är att genom hjälp till självhjälp hålla sig hederlig och drogfri och verka för ett drogfritt samhälle.

Såklart är deras hemsida väl värd ett besök: www.kalmarconceptdelectus.se