ES-Musik från Jenny

Årskurs två från Jenny Nyströmskolans musikprogram gästade skolans café och bjöd på konsert.