HLR utbildning för Baskursen

HLR (hjärt-lung-räddning) är en kunskap man önskar att alla i hela landet hade. Baskursen på Högalid fick sin utbildning idag och nu kan alla i deras närhet känna sig lite tryggare.