Högalid intar slottet

Ihop med Songlines hade musikkurserna Sång & komp och Musik på scen en stödkonsert på Kalmar slott. Konserten var för att stödja ensamkommande flyktingbarn och publiken i den fullsatta salen ombads att skänka pengar.
Sånger från olika delar av världen framfördes och stämningen var på topp från första tonen.