Internationella Downs Syndromdagen!

Idag uppmärksammar vi såklart ”Rocka sockor” – en kampanj för personer med Downs syndrom och alla personers lika värde!

Varför rockas sockorna idag?
Det är faktiskt ingen slump att människor rantar runt med sockor i omaka par idag. Anledningen till det är för att människor med Downs syndrom har tre exemplar av just kromosom nummer 21

Att rocka sockorna är enkelt! Genom att ta på dig olika strumpor hyllar du olikheter och slår ett slag för alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans kan vi förändra människors attityd och se till att alla är välkomna i vårt samhälle!
FN har utlyst den 21/3 till Världsdagen för Downs syndrom och då rockar vi extra mycket!

Svenska Downföreningen arrangerar den årliga kampanjen LIKA VÄRDE för att få fler att stå upp för mänskliga rättigheter samt samla in pengar till fortsatt forskning och kunskapsspridning kring Downs syndrom.
Kampanjens syfte är att skapa engagemang och samla in pengar till forskning och utvecklingsarbete om Downs syndrom, öka kunskapen och motverka fördomar samt genomföra opinionsbildande insatser för att personer med Downs syndrom ska kunna tillgodose sina grundläggande mänskliga rättigheter för delaktighet, jämlikhet och självbestämmande, utifrån var och ens individuella förutsättningar.

Lyssna på ”Rocka sockorlåten”