Internatkväll på stan…

En kväll i 3-kampsanda för de internatare som ville hänga på…
De skjöts på ankor, det kastades pil och det spelades minigolf i mörker – ja så tokigt var det denna kväll!