Konsert med Tidvattnet

I en knökafull konsertsal drog ”Tidvattnet” full gas från början och höll farten genom hela konserten.