Konsertprojekt med Sång&komp

Hitta den röda tråden? – frågan ställdes till publiken och till sist kom det rätta svaret…!
En minikonsert där låtarna tillsammans hade ett gemensamt budskap.