LUST på Högalid

I dagarna tre har Högalids Baskurs arrangerat en konferens för folkhögskolor som också de har kurser för lindrigt utvecklingsstörda. På programmet har bland annat funnits aktuell information från försäkringskassan, SPSM och arbetsförmedlingen. Utöver dessa mycket viktiga samhällsfunktioner har det även funnits inslag som ”Vägen till digital delaktighet”, Workshop med handtrummor, specialpedagogik och såklart…underhållning och kulturinslag.