Minikonserter av Sång & Vokalgrupp

Att framföra en sång utifrån ett givet tema som någon annan valt är kanske inte alltid så lätt. Om man dessutom gör det på scen för att träna sig i att framträda inför publik kan det lätt skapa lite nervositet. Temat var ”Ett minne…” eller ”trygg/otrygg” – det senare en låt som gör mig trygg att framföra eller en låt som gör att jag måste ut på lite otrygg mark.
Första temat var för de som börjat på Högalid detta läsår och det andra för de som går sitt andra år på kursen Sång & Vokal.