Nätverksträff Baskursen

För att ta till vara helheten bjuder alltid Baskursen in anhöriga och andra viktiga nätverkspersoner för de som är deltagare. Vi berättar vad skolan gör och tänker kring att bli medveten om sin funktionsnedsättning, vad som händer på fritiden för de som bor på skolan och vad som görs i klassrummen. Vid träffen denna gång var också Åsa Holm inbjuden för att berätta om vad AF gör för ungdomar med olika funktionsnedsättningar i Kalmar.