Pumpakväll i caféet

Med skedar, knivar och andra bra redskap gjordes det ingrepp i pumpan för att kunna urholka och skära ur för ögon, näsa och mun. Det blev lika många olika ögon, näsor och munnar som antalet händer som skapade.
Framåt kvällningen lös skapelserna upp pergolan lika vackert som om det vore en konstnatt, dock i lite mindre skala.