Sång & komp…genrep

I skolans café genrepade Sång & komp inför spelning på Kläckeberga Café. Temat denna gång var ABBA-låtar och detta för att medverka i ett quiz.