Sofia Lilja besökte Sång och Vokalgrupp

Under flera säsonger agerade hon sångcoach i Idol. Denna gång agerade hon ihop med deltagarna på kursen Sång & Vokalgrupp på Högalid. Under en heldag fick deltagarna tips på hur de ska agera och förhålla sig till vad som händer inombords när de sjunger.
”– Det gäller att vara förberedd så man kan övervinna nervositet och osäkerhet. Att våga visa vem du är är också extremt viktigt. Tappar man sig själv tappar man publiken också” – säger Sofia under en intervju med P4 Kalmar.