fbpx

Suicidpreventiva dagen

I Sverige har suicidtalet bland unga länge legat på samma nivå. För att minska självmorden bland unga krävs intensifierade förebyggande insatser från flera aktörer i samhället.
Den Suicidpreventiva dagen den 10 september uppmärksammades både internationellt och på många håll i Sverige.
Högalids ”Musik på scen” var på Larmtorget i Kalmar och delade sin musik med alla som denna dag var på plats för att på sitt eget vis uppmärksamma sucidpreventiva dagen.