Temadag om funktionsnedsättning!

Högalid har återkommande temadagar och kanske en av de viktigaste är den om funktionsnedsättning.

Vad händer om man inte passar in i funktionsnormen?
Vad är: ”Personer med normbrytande funktionalitet…?”

Många och ibland svåra frågor att ställa inom ramen för funktionsnedsättningar, men så viktigt att det görs – vi har alla någon gång i livet ”funktionsnedsättningar” som vi måste lära oss att hantera på bästa sätt.

Temadagens föreläsare: Conny Bergqvist och Emma Lindblad berättade om hur det är att vara ”lindrigt utvecklingsstörd”. Niklas ”Nicke Luring” Andersson delgav delar ur sitt liv, om hur det är att leva med ADHD och Birgitta Rolfsdotter berättade om hur hon lever sitt liv med förvärvad hjärnskada.