Kursöversikt

Allmän kurs – Hållbar framtid

För dig som vill kombinera behörighetsstudier med ett engagemang för samhället och miljön.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 16 augusti 2021

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 9 maj 2021, det finns några platser kvar.

För dig

  • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå kombinerat med ett engagemang för samhället och miljön.
  • som vill lära dig mer om miljön, samhället, och världens allmänna tillstånd.
  • som vill skapa, driva och arbeta i projekt med syfte att föra världen framåt.

Handledare

Johan Klintberg

072-2404397
johan.klintberg@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att utforska och diskutera världens tillstånd. Det gör vi på skolan i projekt, genom gemensamma resor och olika studiebesök. Kursen samarbetar med lokala miljö- och samhällsprojekt där vi praktiskt deltar för att lära oss om både projektens idéer och deras genomförande.

Kursinnehåll

Arbetet på inriktningstiden (6 h/vecka) utgår från ett antal övergripande teman, som vi arbetar med både enskilt och i grupp. Exempel på teman som vi arbetar utifrån är:  “Makt, mod och motstånd”, “Behov och begär” samt “Reuse and recycle”.

Timmarna utöver inriktningstiden läser du behörighetsgivande ämnen för att nå en grundläggande behörighet för vidare studier. Läs mer här. Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa.

Vi arbetar med olika typer av retoriska uttrycksmedel och medier för att på bästa sätt kunna föra fram budskap, såsom talskrivande, poddar, reportage och bilder. Tillsammans formar vi terminens innehåll utifrån kursens målsättning, deltagarnas intressen och aktuella samhällsfrågor.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!