Kursöversikt

Allmän kurs – högskoleförberedande

För dig som vill läsa in grundläggande behörighet för vidare studier och vill fokusera intensivt på formellt skrivande och förberedelser inför högskoleprov samt studier på högskola eller universitet.

Ansök nu

Snabbfakta

Kursstart: 16 augusti 2021

Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande

CSN-berättigad: Ja

Ansök senast: 9 maj 2021

För dig

  • som vill läsa in dina grundläggande behörigheter
  • som vill ha tid för att förbereda dig inför dina kommande högskolestudier
  • som vill lägga en bra grund för att bättre klara högskoleprovet och öva studieteknik.

Handledare

Personalbild

Christine Fransén

076-8158190
christine.fransen@hogalid.nu

Kursprofil/inriktning

Inriktningen Högskoleförberedande lägger grunden till högre studier. I kursen ingår bland annat studieteknik, att skriva texter enligt uppsatsmall, att arbeta för att få ett bättre resultat på högskoleprovet och att orientera sig kring högskolans utbud.

Kursinnehåll

Utöver inriktningstiden, då du fokuserar på kommande högskolestudier, läser du gymnasiegemensamma ämnen inom ramen för Allmän kurs med målsättningen att uppnå grundläggande behörighet.  Om vi har möjlighet kan vi också erbjuda särskilda behörigheter i vissa ämnen utöver dessa. Det finns också möjlighet till ett eller flera tillval på ditt personliga schema.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera. I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Kostnader

Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. Läs mer på sidan kostnader.

Välkommen du också!