Ansökan – Seniorkurs

 • Personuppgifter

  Högalids folkhögskola har laglig grund för behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse vid myndighetsövning.
 • Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 9/5-2021
 • Personligt brev

 • Önskemål/behov kring kost:

 • Jag önskar bo:

 • Jag väljer inriktning:

  Du ska välja två av det du helst vill ha. Ranka dina val med siffran 1 respektive 2. Siffran 1 på de val du helst vill ha.
 • Jag fick kännedom om Högalid folkhögskola via:

Hoppa till innehåll