Ansökan

 • Jag vill anmäla mig till följande kurs(er) läsåret 2019-2020:

  Rangordna alternativen genom att numrera 1, 2, 3 och så vidare på allmänna och särskilda kurser.
  Korta kurser markeras genom att klicka i respektive kursruta under rubriken till höger.
 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Allmänna kurser - inriktning

 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Ange ett värde mellan 1 och 6.
 • Profilkurser

 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Ange ett värde mellan 1 och 5.
 • Övriga kurser

 • Att tänka på!

 • Ansökan till Nyckelkurs - långvarig smärta kan enbart göras via Nyckelns kurscenter. Se www.1177.se. .

  Ansökan till Etableringskurs sker via Arbetsförmedlingen.

 • Personuppgifter:

 • Högalids folkhögskola har laglig grund för behandling av personuppgifter då det är nödvändigt för att utföra uppgifter av allmänt intresse samt vid myndighetsutövning.
 • Närmast anhörig (Frivilligt):

 • Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 5 maj 2019 och behandlas först när den är komplett. Även efter detta datum tar vi in deltagare till kurser om det fortfarande finns lediga platser.
 • Skicka med följande uppgifter:
  • Kopior på skolbetyg
  • Personbevis (kan beställas på www.skatteverket.se)
  • En kortfattad beskrivning av dig själv och varför du söker till skolan
  • Allmänna upplysningar som du tycker kan vara bra för oss att veta som sjukdomar och/eller matavvikelser
 • Val för Allmänna kurser:

  Dina val ligger till grund för skolans planering av lärare och lokaler. Du kan naturligtvis förändra dina val vid kursstart. Sätt "1" för det val du i första hand önskar och därefter "2" i andra hand och så vidare. Behörigheter väljs av dig som söker till en allmän kurs.
 • Behörigheter - jag vill läsa följande behörighetsgivande ämnen

 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Ange ett värde mellan 1 och 14.
 • Tillval:

  Vi kan erbjuda ett antal tillval under läsåret. Vid kursstart tar vi in anmälningar. En förutsättning för att genomföra dem är att grupperna blir tillräckligt stora. Här är några exempel på tillval vi hade föregående läsår: ensemblespel, fysiska aktiviteter, skrivande, körsång, gitarrspel, bild och form, drama och IT.
  Tillval gäller inte sökande till Baskursen
 • Referens vi kan kontakta:


  Ange en person som känner dig väl som t ex tidigare lärare, arbetsgivare eller från klubb/förening.
 • Bifoga filer:

  OBS! Namnen på filerna du laddar upp får ej innehålla Å, Ä, Ö, mellanrum eller specialtecken . Vi accepterar endast de vanligaste filtyperna som te.x PDF, doc, excel och odt.