Information om

Covid-19

Covid-19 och Högalids folkhögskola

Välkommen till höstterminen 2020 på Högalids folkhögskola. En hösttermin som startar med omständigheter som följd av en pandemi som ställer alla inför nya utmaningar. Det är viktigt att alla personer följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns. Du som deltagare måste läsa instruktionerna som visar hur Högalids folkhögskola förhåller sig till Covid-19.

Grundregler:
Håll händerna rena
Håll armlängds avstånd
Håll dig hemma vid sjukdomssymtom

Möten
Möten är en av huvudidéerna på folkhögskolan. Folkhälsomyndigheten rekommenderar högst 50 personer och folkhögskolans normala gruppstorlek är högst 18 personer per grupp.

Så här gör Högalids folkhögskola:
Deltagare och personal möts på skolan inom ramen för grundreglerna för att hindra smittspridning.
Skolan kombinerar detta med klassrumsundervisning och lärare schemalagda på plats för handledning och stöd.
Skolan arbetar med Google Suite som digital plattform med möjligheter till exempelvis videomöten genom Google Meet.

Servering och matsal
Skolan anpassar serveringsytor för att kunna hålla avstånd.
Skolan schemalägger lunchtider för alla kurser.
Skolan serverar förmiddagsfika och lunchkaffe på olika stationer för att minska risken för smittspridning.
Var vänlig håll avstånd vid eventuella matköer!

Under höstterminen kommer skolan inte ta emot några konferensgäster eller andra externa gäster för att minska risken för smittspridning.

Internatet
Vid inflyttning gäller att endast deltagare som bor på internatet får gå in på internatet.
Har du som deltagare varit sjuk ska du ha varit helt symtomfri i två dagar, eller enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, innan du anländer till skolan och internatet.
Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen.
Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans kontaktsida.
Lunch till deltagare som är sjuk på internatet levereras till korridoren utanför internatrummet. Detta är en tillfällig rutin som gäller till annat meddelas.

Tror du att du har Coronaviruset?
Stanna hemma och ring 1177. Corona-symtom kan du läsa om här. Vid uppvisande av sådana symtom ska du som deltagare eller personal vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

Deltagare som bor på internatet ska stanna på sitt rum och ringa till någon av följande personer:
Carl Sundbring, rektor, mobilnr 072-7330754.
Stina Nauclér, kurator, mobilnr 070-5130961.

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer skolan vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården rekommenderar samt arbeta efter den särskilda krishanteringsplan som tidigare tagits fram.

Länkar
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se/Kalmar-lan/

Vänligen
Carl Sundbring
rektor