Information om

Covid-19

Covid-19 och Högalids folkhögskola

Välkommen till vårterminen 2021 på Högalids folkhögskola. En termin som startar med omständigheter som följd av en pandemi som ställer alla inför nya utmaningar. Det är viktigt att alla personer följer och respekterar de riktlinjer och restriktioner som finns. Du som deltagare måste läsa instruktionerna som visar hur Högalids folkhögskola förhåller sig till Covid-19.

Grundregler:
Stanna hemma när du är sjuk.
Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
Undvik allmänna färdmedel om du kan.
Undvik större sociala sammanhang.
Tvätta händerna ofta.
Hosta och nys i armvecket.
Undvik att röra ögon, näsa och mun.

Möten
Möten är en av huvudidéerna på folkhögskolan. Detta läsår har vi valt att endast mötas inom klasserna. Vi möts via digitala klassrum om vi läser på distans och med omsorgsfullt avstånd i lokalerna om vi är på plats i skolans lokaler.

Så här gör Högalids folkhögskola:
Deltagare och personal möts på skolan inom ramen för uppdraget att skapa gleshet som grundregel för att hindra smittspridning.
Skolan kombinerar distansstudier med klassrumsundervisning och lärare på plats för handledning och stöd.
Skolan arbetar med Google Suite som digital plattform med möjligheter till exempelvis videomöten genom Google Meet.

Servering och matsal
Skolan anpassar serveringsytor för att kunna hålla avstånd.
Skolan schemalägger lunchtider för alla kurser.
Skolan serverar förmiddagsfika och lunchkaffe på olika stationer för att minska risken för smittspridning.
Var vänlig håll avstånd vid eventuella matköer!

Under vårterminen kommer skolan inte ta emot några konferensgäster eller andra externa gäster för att minska risken för smittspridning.

Internatet
Vid inflyttning gäller att endast deltagare som bor på internatet får gå in på internatet.
Har du som deltagare varit sjuk ska du ha varit helt symtomfri i två dagar, eller enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer, innan du anländer till skolan och internatet.
Om du är sjuk ska du inte vistas i skolans allmänna utrymmen.
Anmäl sjukfrånvaro som vanligt via skolans kontaktsida.
Lunch till deltagare som är sjuk på internatet levereras till korridoren utanför internatrummet. Detta är en tillfällig rutin som gäller till annat meddelas.

Tror du att du har Coronaviruset?
Stanna hemma och ring 1177. Corona-symtom kan du läsa om här. Vid uppvisande av sådana symtom ska du som deltagare eller personal vara hemma och kontakta 1177 Vårdguiden via telefon.

Deltagare som bor på internatet ska stanna på sitt rum och ringa till någon av följande personer:
Anna Kellander Brewitz, rektor, mobilnr 070-297 50 46.
Stina Nauclér, kurator, mobilnr 070-5130961.

Drabbas deltagare som bor på internatet av smitta kommer skolan vidta de åtgärder som folkhälsomyndigheten och hälso- och sjukvården rekommenderar samt arbeta efter den särskilda krishanteringsplan som tidigare tagits fram.

Länkar
www.krisinformation.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se/Kalmar-lan/

Vänligen
Anna Kellander Brewitz
rektor