fbpx

Det studeranderättsliga rådet (FSR) består av fem personer: en ordförande (jurist), en ledamot utsedd av RIO, en ledamot utsedd av SKL, de övriga två ledamöterna ska vara studeranderepresentanter. Folkbildningsrådet, FBR, utser Folkhögskolornas studeranderättsliga råd och fastställer instruktionen för denna.

Studerande vid folkhögskolekurser (15 kursdagar eller längre) kan vända sig till FSR i tvister som rör frågor som omfattas av FSR:s uppdrag. Folkhögskolestuderande kan vända sig till FSR oavsett om skolan har ett avtal med FSR eller ej. FSR behandlar ärenden som anmäls inom ett år efter det att den studerande lämnat kursen.

Den studeranderättsliga standarden utgörs av de dokument där studerande, personal och skolstyrelse kan läsa om studerandes rättigheter och skyldigheter. Här ingår också den informationsskyldighet som Högalids folkhögskola har och finns återgiven under rubrikerna PDF-filer och Länkar till höger samt som länk här nedan.

Här kan du läsa mer om Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Här kan du läsa den studeranderättsliga standarden för Högalids folkhögskola i sin helhet.