Grundläggande behörighet – högskolekrav

Du har möjlighet att läsa in grundläggande behörighet för vidare studier på högskola/universitet på flera av våra allmänna kurser. Grundläggande behörighet för högskolestudier har den som på folkhögskola genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans gemensamma ämnen (se nedan). Du som studerar gymnasiegemensamma
ämnen och får godkänt i dessa får ett intyg som gäller vid ansökan till högskola/universitet.

Grundläggande behörighet kan uppnås genom:
3 år på folkhögskola eller
1 års gymnasiestudier + 2 år på folkhögskola eller
Grundskola + minst 1 års arbetslivserfarenhet + 2 år på folkhögskola eller
2 års gymnasiestudier + 1 år på folkhögskola

Varje studieår omfattar minst 30 veckors heltidsstudier och arbetslivserfarenhet skall motsvara minst 9 månader (ett läsår) på heltid.

Nytt innehållskrav start ht 2012
Du ska ha motsvarande godkänd nivå i följande gymnasiegemensamma ämnen:
»Svenska 1, 2 och 3, eller Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
»Engelska 5 och 6
»Matematik 1 a, b eller c
»Samhällskunskap 1a1
»Naturkunskap 1a1
»Religionskunskap 1
»Historia 1a1

Du som tidigare har studerat på gymnasiet enligt äldre system och fått en eller flera kurser/ämnen godkända får dessa översatta till de nya kursnamnen på folkhögskolan. Viktigt att komma ihåg är att du eventuellt måste komplettera enligt de utökade kraven och innehållet som exempelvis Svenska 3 och Historia 1a1 för att uppnå en grundläggande behörighet.

Du kan också läsa in behörigheter i andra ämnen.

Tillval

Du kan välja tillvalsämnen utöver den inriktning du söker. För närvarande erbjuds IT, hälsa, gitarr, kör, skrivande eller bild och form.

Studieomdöme

Du som studerat färdigt på en allmän kurs kan få ett studieomdöme som bygger på en 7-gradig skala. Studieomdömet är en sammanfattning av din studieförmåga i samtliga ämnen och ger möjlighet att söka på folkhögskolekvoten till högskola/universitet. I övriga kurser får du ett intyg som bevis på genomgången kurs.

Läs gärna mer om allmän kurs på folkhögskola som en väg till högre studier i denna broschyr.

Inställd kurs

Om en kurs av någon anledning inte kan genomföras kommer kursdeltagaren att informeras muntligt och/eller skriftligt i förväg. En påbörjad kurs genomförs.

Kursutvärderingar

Rektor och kursansvariga har det övergripande ansvaret för att kursutvärderingar görs. Det verktyg som används är lokala enkäter som genomförs varje höst- och vårtermin. Dessa följs av återkoppling till kursdeltagare.