Ekonomi

Kostnader läsåret 2019/2020

Du som bor på skolans internat betalar totalt:
enkelrum 4525 kr – 4775 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.
dubbelrum 4175 kr – 4375 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.

Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad, 2200 kr för kost och resterande är hyra.

Du som inte bor på skolan (externat) betalar totalt:
1475 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad.

Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad och 1100 kr för kost.

I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök , del av studieresor och deltagarförsäkring. Utan kostnad har du tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk.

Studiefinansiering

Studier vid folkhögskola ger rätt till att söka studiemedel via CSN. För mer information, gå till www.csn.se eller ring 0771-27 60 00.
Tänk på att om du är under 20 år vid studiestart får du endast studiebidrag. För att kunna söka fullt studiemedel måste du fylla minst 20 år samma år som du börjar studera. CSN har skapat informationsmaterial, på flera språk, för studerande på folkhögskolor som finns här. 

Sveriges folkhögskolor har också publicerat en film som på ett överskådligt sätt beskriver hur du ordnar din studiefinansiering. Denna film hittar du här