Ekonomi

Kostnader läsåret 2017/2018

Du som bor på skolans internat betalar totalt:
enkelrum 4525 kr – 4775 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.
dubbelrum 4175 kr – 4375 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.

Priserna varierar beroende på rummens standard. I priserna ingår kost 5 dagar per vecka, hyra samt servicekostnad på 375 kr per månad.
I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök och del av studieresor samt deltagarförsäkring.
All undervisning är avgiftsfri. Det är obligatoriskt för alla deltagare att betala för mat och servicekostnad.

Du som inte bor på skolan (externat) betalar totalt:
1475 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad.

Kostnader läsåret 2018/2019

Du som bor på skolans internat betalar totalt:
enkelrum 4525 kr – 4775 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.
dubbelrum 4175 kr – 4375 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad.

Du som inte bor på skolan (externat) betalar totalt:
1475 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad.

Studiefinansiering

Studier vid folkhögskola ger rätt till att söka studiemedel via CSN. För mer information, gå till www.csn.se eller ring 0771-27 60 00.
Tänk på att om du är under 20 år vid studiestart får du endast studiebidrag. För att kunna söka fullt studiemedel måste du fylla minst 20 år samma år som du börjar studera.  

Folkhögskolornas informationstjänst har också publicerat en film som på ett överskådligt sätt beskriver hur du ordnar din studiefinansiering. Denna film hittar du här