fbpx

Ekonomi

Kostnader för läsåret 2020/2021

Du som bor på skolans internat betalar totalt 4975 kr per fyraveckorsperiod för hyra, kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad, 2400 kr för kost och 2200 kr i hyra.

Du som inte bor på skolan (externat) betalar totalt 1675 kr per fyraveckorsperiod för kost och servicekostnad. Kostnaden fördelar sig på 375 kronor i servicekostnad och 1300 kr för kost.

Att samlas kring gemensamma måltider är en viktig del i den sociala samvaron på skolan, därför undantas ingen deltagare från kosten. I servicekostnaden ingår undervisningsmaterial, kopiering, studiebesök , del av studieresor och deltagarförsäkring. Utan kostnad har du tillgång till gymnastiksal, gym, bastu, datorer, dagstidningar, tidskrifter och trådlöst nätverk.

Studiefinansiering

Studier vid folkhögskola ger rätt till att söka studiemedel via CSN. För mer information, gå till www.csn.se eller ring 0771-27 60 00.
Tänk på att om du är under 20 år vid studiestart får du endast studiebidrag. För att kunna söka fullt studiemedel måste du fylla minst 20 år samma år som du börjar studera. CSN har skapat informationsmaterial, på flera språk, för studerande på folkhögskolor som finns här.

Sveriges folkhögskolor har också publicerat en film som på ett överskådligt sätt beskriver hur du ordnar din studiefinansiering. Denna film hittar du här.