Internationell

Kursen för dig som vill träffa människor från andra länder och fördjupa dig i utländska levnadsvanor/kulturer. Som är intresserad av nysvenskars vardagsliv, traditioner och synsätt. Kursen ger dig ökad medvetenhet om de normer och traditioner som formar det svenska samhället.

Snabbfakta

Kursstart: 20 augusti 2018
Ansökan: 8 maj 2018
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

För dig…

– som vill läsa in dina grundläggande behörigheter
– som vill lära dig mer om andra länders kulturer och levnadsvanor
– som vill träffa människor från andra länder

Kursprofil/inriktning

En allmän kurs för dig som vill träffa människor från andra länder och fördjupa dig i utländska kulturer och levnadsvanor. Genom samtal och gemensamt arbete får du insikt i nysvenskars vardagsliv, traditioner och synsätt samt ökad medvetenhet om de normer och traditioner som formar det svenska samhället.

På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Den allmänna kursen med internationell inriktning är till för att lägga grunden för högre studier och samtidigt ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om livet i andra länder. Under inriktningstiden träffar du nysvenska deltagare på skolan och tillsammans kartlägger ni likheter och skillnader i allt från synen på barnuppfostran till globalt miljöarbete.
Utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med målsättningen att uppnå grundläggande behörigheter och/eller särskilda behörigheter som eventuellt behövs vid ansökan till högskolan. Det finns möjlighet till ett eller flera tillval på ditt personliga schema.

 

Kursansvariga