fbpx

Allmän kurs – behörighet

Läs in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå och få extra tid för att klara dina ämnen

Snabbfakta

Kursstart: 16 augusti 2021
Ansökan: 9 maj 2021
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

För dig

– som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå
– som vill ha extra tid för att klara dina ämnen
– som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Samarbete med skolans övriga kurser förekommer.

Kursinnehåll

Inriktningstiden innehåller bland annat tid för läxläsning med möjlighet till extra hjälp och stöd samt diverse gemensamma projekt. Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval. Du väljer också till ämnen som exempelvis fysisk aktivitet, yoga, körsång, skrivande, gitarr, IT eller Bild och form. (se Studiemål)

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera. I livet på folkhögskolan ingår även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och serviceavgift. Läs mer på sidan kostnader

Välkommen du också!

Kursansvariga