fbpx

Allmän kurs – behörighet

För dig som vill läsa in grundläggande behörigheter för vidare studier och få möjlighet till extra stöd och individuellt anpassad studieplan.

Snabbfakta

Kursstart: 17 augusti 2020
Ansökan: 10 maj 2020
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

För dig…

– som vill läsa in dina grundläggande behörigheter på gymnasienivå.
– som vill ha extra tid för att klara dina ämnen.
– som vill kunna göra en individuellt anpassad studieplan.

Kursprofil/inriktning

Kursen ger dig möjlighet att fokusera på de gymnasieämnen du behöver för din behörighet till vidare studier. Du som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem och/eller är studieovan ges möjlighet till särskilt stöd.

Kursen har förstärkta lärarresurser och studietakten är anpassad efter dina speciella förutsättningar. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Inriktningstiden innehåller bl.a. tid för läxläsning med möjlighet till extra hjälp och stöd samt diverse gemensamma uppgifter. Timmar utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma/behörighetsgivande ämnen och tillval. Under inriktningstiden finns möjlighet till extra hjälp och stöd. Du väljer tillval som exempelvis fysisk aktivitet, yoga, innebandy, bild och form, körsång, skrivande, gitarr eller IT.  (se Studiemål)

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Därför förekommer även en del gemensamma aktiviteter som gästföreläsningar, temadagar, kulturevenemang med mera

Kursansvariga