Allmän kurs högskoleförberedande

För dig som vill läsa in grundläggande behörighet för vidare studier och vill fokusera intensivt på formellt skrivande och förberedelser inför högskoleprov samt studier på högskola eller universitet.

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2019
Ansökan: 5 maj 2019
Inträdeskrav: Lägst grundskola år 9 eller motsvarande
CSN-berättigad: Ja

För dig…

– som vill läsa in dina grundläggande behörigheter
– som vill ha tid för att förbereda dig inför dina kommande högskolestudier
– som vill lägga en bra grund för att bättre klara högskoleprovet, öva studieteknik och bli redo för högskola eller universitet

Kursprofil/inriktning

En kurs för dig som vill förbereda dig för högskolestudier. Du övar inför och genomför högskoleprov, arbetar med studieteknik och lär dig skriva rapporter för att bli redo för högskola eller universitet. På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Den allmänna kursen Högskoleförberedande lägger grunden till högre studier. I kursen ingår bland annat studieteknik, att skriva texter enligt uppsatsmall, att arbeta för att få ett bättre resultat på högskoleprovet och att orientera sig kring högskolans utbud.

Utöver inriktningstiden läser du gymnasiegemensamma ämnen med målsättningen att uppnå grundläggande behörighet och/eller särskilda behörigheter som eventuellt behövs vid ansökan till högskolan. Det finns också möjlighet till ett eller flera tillval på ditt personliga schema.

 

Kursansvarig