fbpx

Svenska som andraspråk

För dig med invandrarbakgrund som vill förbättra din svenska och få större kunskap om det svenska samhället.

Snabbfakta

Kursstart: 17 augusti 2020
Ansökan: 10 maj 2020
Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
CSN-berättigad: Ja

För dig…

– med invandrarbakgrund som vill förbättra din svenska
– som vill veta mer om det svenska samhället
– som vill lära dig mer om den svenska kulturen

Kursprofil/inriktning

Vi pratar om vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och allmänbildning. Kursen Svenska som andraspråk är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker ofta i teman och i mindre grupper. Du jobbar i egen takt efter egen utbildningsplan.
På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. Svenskan är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Språket tränas vidare genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter.

Kursen strävar efter att göra deltagaren till en mer van datoranvändare. Undervisningen sker ofta i teman och i mindre grupper. I kursen ingår också studiebesök och kulturella aktiviteter.

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men för att kunna tillgodogöra dig kursen behöver du redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska, samt ha grundläggande förkunskaper i svensk grammatik.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Av den anledningen är det viktigt att deltagarna kan bidra med många olika erfarenheter, eftersom alla har olika förutsättningar. Vi har valt att använda olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kursansvarig

 

Länkar

Du kan också läsa om Svenska som andraspråk på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.