fbpx

Svenska som andraspråk

Kurs för dig som har invandrarbakgrund som vill förbättra din svenska och vill veta mer om det svenska samhället

Snabbfakta

Kursstart: 16 augusti 2021
Ansökan: 9 maj 2021
Inträdeskrav: Inga förkunskaper krävs
CSN-berättigad: Ja

För dig

– med invandrarbakgrund som vill förbättra din svenska
– som vill veta mer om det svenska samhället
– som vill lära dig mer om den svenska kulturen.

Kursprofil/inriktning

Kursen utgår från deltagarnas vardag som invandrare i Sverige. Målet är ökade språkkunskaper och allmänbildning. Kursen Svenska som andraspråk är en hjälp på väg mot fortsatta studier eller arbetsmarknaden.

Undervisningen sker i mindre grupper och delvis i ämnesövergripande teman. Studierna bedrivs huvudsakligen i grupp kombinerat med handledning och studieplanering på individnivå.

På folkhögskola möts människor i olika åldrar, med olika erfarenheter och mål. Mångfalden på skolan är en viktig komponent i kursen.

Kursinnehåll

Svenska, samhällskunskap, IT, matematik, fysisk aktivitet, musik samt bild och form. Svenska är huvudämne och här ingår bland annat läs- och skrivträning, grammatik, hörförståelse, muntlig kommunikation och uttal. Språket tränas vidare genom diskussioner utifrån deltagarnas livssituationer och erfarenheter. Kursen strävar efter att göra deltagaren till en mer van datoranvändare.

Att studera allmän kurs på folkhögskola innebär mer än att studera ämnen.  Studiebesök och kulturella aktiviteter ingår i livet på folkhögskolan. Vi ser även skolans temadagar, fysisk gruppträning och möjlighet till vissa tillval som viktiga inslag i utbildningen. Vi vill att du ska vara väl förberedd för livet efter folkhögskolan, vara delaktig, se dina möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Antagningsvillkor

Kursen har inga formella krav på särskild språknivå men det är inte en nybörjarkurs. För att kunna tillgodogöra dig undervisningen behöver du redan kunna prata, läsa och skriva en del på svenska.

Vi utgår ifrån vad det innebär att leva som invandrare i Sverige. Av den anledningen är det viktigt att deltagarna kan bidra med många olika erfarenheter eftersom alla har olika förutsättningar. Vi har valt att använda olika antagningskriterier såsom ålder, ursprungsland och kön för att öka mångfalden av erfarenheter i grupperna. För att öka motivationen att integreras och umgås med nya personer i Sverige, försöker vi undvika att personer som är nära släkt med varandra går i samma grupp.

Kostnader
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar för kost och servicekostnad. För mer information kontakta kursansvarig.

Välkommen du också!

Kursansvarig

 

Länkar

Du kan också läsa om Svenska som andraspråk på Studentum.se. Här finns bland annat recensioner från tidigare deltagare.