Baskurs för dig med lindrig utvecklingsstörning

För dig med lindrig utvecklingsstörning som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig och vara med och påverka din fritid.

Snabbfakta

Kursstart: 19 augusti 2019
Ansökan: 5 maj 2019
Inträdeskrav: Att du fyller lägst 18 år 2019 och antingen gått förberedande kurs (sommarkurs) eller besökt oss. Vi vill att du kan läsa, skriva och räkna.

För dig…

– med lindrig utvecklingsstörning
– som vill förbättra dina kunskaper för att bli mer självständig
– som vill vara med och påverka din fritid

Kursprofil

Att studera på Baskursen innebär många positiva förändringar som du själv är med och påverkar. Undervisning, boende och fritid finns samlat på skolan. Det skapar trygghet och ger dig en bra möjlighet att utvecklas, lära dig mer och bli mer självständig. Du har möjlighet att studera i tre år.
På folkhögskola möts människor med olika åldrar, erfarenheter och mål.

Kursinnehåll

Kursen har temastudier, det vill säga man studerar ett ämne under kortare eller längre tid, med olika teoretiska och praktiska inslag. I temastudierna kan följande ämnen ingå: matematik, engelska, svenska, IT, hälsa, livskunskap, samhällsorientering, bild & form, drama, musik och fysisk aktivitet.
Under läsåret gör vi lärorika studiebesök på olika verksamheter.

Varje läsår väljer du som deltagare en inriktning som du vill fördjupa dig i. Du kan välja på Musik och Bild & form.
Praktik ingår alla tre åren, tredje året har du möjlighet att praktisera mer då vi erbjuder individuella lösningar.

Fritidsassistenterna och lärarna har ett nära samarbete och arbetar med deltagaren i centrum, både på individnivå och med hela gruppen.
Tillsammans med fritidsassistenterna har du och dina klasskompisar möjlighet att skapa en aktiv och betydelsefull fritid.

Ytterligare information:

Kontakta skolans expedition, tfn 0480-844 80.
Mejl: baskursen@hogalid.nu

 

Kursansvariga

Länkar

Deltagare berättar 2017-2019

Instagram